Cirkevný zbor Rejdová

Rejdová

Ev. a. v. farský úrad

  • 049 26 Rejdová 33

Čas bohoslužieb:

  • 9:30 Rejdová
  • 14:00 Dom seniorov 1. nedeľa v mesiaci

Mgr. Karmen Želinská

administrátorka

zborová dozorkyňa:
kantorka: Jarmila Dorová

HORE
Facebook GESECAV