Konseniorka GES

Mgr. Karmen Želinská

konseniorka GES

  • +421911297209
  • karmenzelinska@gmail.com

Seniorátne predsedníctvo

Seniorátny dozorca

PhDr. Michal Terrai, MBA.

(2018 – 2024)

  • +421 905 807 384
  • mterrai@gmail.com

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

HORE
Facebook GESECAV