Cirkevný zbor Nandraž

Nandraž

Ev. a. v. farský úrad

  • Nandraž, 049 61 p. Rákoš

zbor je administrovaný z Muránskej Dlhej Lúky
Mgr. Dušan Pavel Hrivnak

Čas bohoslužieb:

  • 14:00 Nandraž 2. nedeľa
  • 13:00 Rákoš 2. nedeľa v mesiaci

Mgr. Dušan Pavel Hrivnak

administrátor

zborová dozorkyňa: Martina Jesenáková
kantorka: Katarína Šedivá

HORE
Facebook GESECAV