Stretnutie dorastu Gemerského seniorátu

Srdečne Vás pozývame na stretnutie dorastencov – konfirmandov Gemerského seniorátu, ktoré sa bude konať 27. apríla 2024 (sobota) o 15.00 hod. v Rožňave. Hlavná téma a chvály budú prebiehať v rožňavskom evanjelickom chráme Božom. Prosíme, aby ste sa vzhľadom na to primerane obliekli (hlavne, aby vám nebola zima 🙂 )   Ostatné bude prebiehať v priestoroch evanjelickej materskej škôlky v Rožňave.
Veríme, že sa stretneme.
Tešíme sa na Vás.