Cirkevný zbor Ratkovské Bystré

Ratkovské Bystré

Ev. a.v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 9:30 Ratkovské Bystré
  • 11:00 Hrlica 4. nedeľa v mesiaci
  • Krokava nepravidelne

Mgr. Vladimír Vančík

zborový farár

zborový dozorca: Vladimír Ďuriška
kantorka: Ing. Zuzana Borošová

HORE
Facebook GESECAV