Cirkevný zbor Jelšava

Jelšava

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 9:00 Jelšava
  • 17:00 Domov s opatrovateľskou službou 4. nedeľa
  • 13:00 Stacionár posledná nedeľa v mesiaci

Mgr. Ivan Bojna

zborový farár

zborový dozorca: MVDr. Milan Kolesár
kantorka: Jana Januchová

HORE
Facebook GESECAV