Cirkevný zbor Šivetice

Šivetice

Ev. a. v. farský úrad

  • 049 15 Šivetice

zbor je administrovaný z Jelšavy
Mgr. Ivan Bojna

Čas bohoslužieb:

  • 14:00 Šivetice 3. nedeľa v mesiaci
  • 13:00 Prihradzany 4. nedeľa v mesiaci
  • Mikolčany a Nováčany podľa dohody

Mgr. Ivan Bojna

administrátor

zborový dozorca:
kantorka: Jana Januchová

HORE
Facebook GESECAV