Spomienkové Služby Božie v Revúcej

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Revúca pozýva veriacich na Spomienkové Služby Božie pri príležitosti 200. výročia narodenia revúckeho národovca, spisovateľa, pedagóga a evanjelického kňaza Samuela Ormisa.

Služby Božie sa budú konať 6.nedeľu po Sv.Trojici – 7.júla 2024 o 9.30 hod. v evanjelickom a.v.chráme v Revúcej.

Slávnostným kazateľom bude Mgr. Radim Pačmár, PhD.

Po Službách Božích bude program pokračovať pietnym aktom pri hrobe Samuela Ormisa na miestnom cintoríne a odhalením pamätnej tabule na budove Súkromnej strednej odbornej školy.

Vyvrcholením programu bude Vedecká konferencia v priestoroch Múzea Prvého slovenského evanjelického gymnázia s odbornými prednáškami:

„Ormisovci v kontexte kultúrnej histórie Slovákov“ – Mgr. Radim Pačmár, PhD.

„Samuel Ormis a slovenské národné hnutie“ – doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.

„Prínos Samuela Ormisa k rozvoju edukácie dospelých v 2.polovici 19.storočia“ –  Prof. PhDr. Eduard Lukáč, PhD.

Srdečne Vás pozývame.

Služby Božie budú vysielané online cez FB stránku cirkevného zboru.

„Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie.

Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru.“ Žid13:7