Cirkevný zbor Betliar

Betliar

Ev. a. v. farský úrad

  • Kaštieľna 260, 049 21 Betliar
  • - zbor je administrovaný z Gemerskej Polomy

Čas bohoslužieb:

  • 9:00

Mgr. Daniel Gdovin

administrátor

zborový dozorca: Viliam Grieger
kantor: Ján Gdovin ml.

HORE
Facebook GESECAV