Cirkevný zbor Betliar

Betliar

Ev. a. v. farský úrad

  • Kaštieľna 260, 049 21 Betliar
  • Cirkevný zbor je administrovaný z Rožňavy. Administrátor: ThDr. Jerguš Olejár, PhD.

Čas bohoslužieb:

  • 9:00

ThDr. Jerguš Olejár, PhD.

administrátor

zborový dozorca: Viliam Grieger
kantor:

HORE
Facebook GESECAV