Cirkevný zbor Betliar

Betliar

Ev. a. v. farský úrad

  • Kaštieľna 260, 049 21 Betliar
  • valko.kristakova@gmail.com

Čas bohoslužieb:

  • 9:00

Mgr. Erika Sýkorová, PhD.

zborová farárka

zborový dozorca: Viliam Grieger
kantor:

HORE
Facebook GESECAV