Veľkonočné prianie od predsedníctva GES

V momente, keď by si človek myslel, že všetkému je koniec, sa Boh postaral o zmenu. O zmenu, s ktorou nikto nepočítal. O zmenu, nad ktorou nikto neuvažoval a nepomyslel na ňu. V slovách apoštola Pavla sa objavuje jedno veľké: LENŽE! Hoci na ňom nenašli nijakú vinu, za ktorú by si zaslúžil smrť, žiadali Piláta, aby ho dal zabiť. 29 Keď splnili všetko, čo bolo o ňom napísané, sňali ho z dreva a uložili do hrobu. 30 Lenže Boh ho vzkriesil z mŕtvych …(Sk 13, 28 – 30) … Toto Božie „LENŽE“ odvtedy mení všetko …

Mgr. Rado Gdovin, senior GES   

PhDr. Michal Terrai, MBA., dozorca GES