Seniorátne presbyterstvo

Gemerský seniorát ECAV

Zástupca seniorátneho dozorcu : MVDr. Milan Kolesár (2019 - 2025)

Konsenior pre okr. Revúca : Mgr. Emília Völgyiová (2024– 2030)

Konsenior pre okr. Rožňava :  Mgr. Karmen Želinská (2024 – 2030)

Predseda VMV: Mgr. Janka Hrivniaková (2019 - 2025)

Predseda HV: Bc. Alica Kubajdová (2022 - 2028)

Predseda SPK: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak

Sen. právny zástupca – JUDr. Pavel Pangrác (2020 - 2026)

Sen. zapisovateľ : Bc. Alica Kubajdová (2020 - 2026)

Seniorátni presbyteri z ordinovaných:  

  • Mgr. Adriana Hrivnaková (2024 – 2030)
  • Mgr. Ľubica Štefanidesová (2024 - 2030)
  • Mgr. Martina Gdovinová (2019 - 2025)
  • Mgr. Peter Hlavatý (2022 - 2028)
  • Mgr. Erika Sýkorová (2024 - 2030)

Seniorátni presbyteri z neordinovaných:

  • Mgr. Matúš Molnár (2020 - 2026)
  • Ján Ondrík, ml.  (2024 – 2030)
  • Ing. Ivan Nemčok (2024 – 2030)
  • Peter Benedikty (2024 – 2030)
  • Milan Molčan (2024 – 2030)

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

HORE
Facebook GESECAV