Seniorálne presbyterstvo

Gemerský seniorát ECAV

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (2018 – 2024)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (2018 – 2024)

Zástupca seniorálneho dozorcu : MVDr. Milan Kolesár (2019 - 2025)

Konsenior pre okr. Revúca : Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (2018 – 2024)

Konsenior pre okr. Rožňava :  Mgr. Karmen Želinská (2018 – 2024)

Predseda VMV: Mgr. Janka Ilčisková (2019 - 2025)

Predseda HV: Bc. A. Kubajdová (2016 - 2022)

Predseda SPK: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak

Sen. právny zástupca – JUDr. P. Pangrác (2014 - 2020)

Sen. zapisovateľ : Mgr. Viliam Solárik (2014 - 2020)

Seniorálni presbyteri z ordinovaných:  

  • Mgr. Adriana Hrivnaková (2018 – 2024)
  • Mgr. Emília Völgyiová (2018 – 2024)
  • Mgr. Miroslav Kerekréty (2017 - 2023)
  • Mgr. Martina Gdovinová (2019 - 2025)

Seniorálni presbyteri z neordinovaných:

  • Bc. Július Lalík (2014 - 2020)
  • Ján Greguš (2018 – 2024)
  • Ing. Ján Mihók (2018 – 2024)
  • Ján Šturmankin (2018 – 2024)
  • Milan Molčan (2018 – 2024)

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

HORE
Facebook GESECAV