Cirkevný zbor Kameňany

Kameňany

Ev. a. v. farský úrad

  • 049 62 Kameňany

Zbor je administrovaný z Jelšavy
Mgr. Ivan Bojna

Čas bohoslužieb:

  • 14:00 Kameňany 4. nedeľa v mesiaci

Mgr. Ivan Bojna

administrátor

zástupca zborového dozorcu: Ing. Dušan Ďuriška
kantorka: Jana Januchová

HORE
Facebook GESECAV