Cirkevný zbor Ratková

Ratková

Ev. a. v. farský úrad

  • 982 65 Ratková 2
  • 0903886724

Zbor je administrovaný z Ratkovského Bystrého
Mgr. Vladimír Vančík

Čas bohoslužieb:

  • 11:00 Ratková 1. a 3. nedeľa,
  • 11:00 Španie Pole a 13:00 Sása 2. nedeľa v mesiaci,
  • Ploské nepravidelne

Mgr. Vladimír Vančík

administrátor

zborový dozorca: Ján Lihan

HORE
Facebook GESECAV