Cirkevný zbor Vlachovo

Vlachovo

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 9:30 Vlachovo
  • 11:00 Gočovo

Mgr. Martina Gdovinová

zborová farárka

zborový dozorca: Ing. Miloš Hajdúk
kantori: Paulína Hrubošová, Lukáš Hajdúk, Filip Kováč

HORE
Facebook GESECAV