1. Seniorálny ples evanjelikov Gemerského seniorátu

Predsedníctvo Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku si Vás týmto dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať na 1. Seniorálny ples evanjelikov Gemerského seniorátu, ktorý sa uskutoční 1. februára 2019 (piatok) v Kultúrnom dome Štítnik so začiatkom o 19.00 hod.

Cena vstupenky je 15,- EUR. V rámci nej sú zahrnuté : prípitok, večera, fľaša vína na pár, nealko, bohatá tombola a kultúrny program. Účastníci si so sebou môžu priniesť aj vlastné občerstvenie.

Každá vstupenka je zlosovateľná. Priamo na podujatí však bude možné zakúpiť si aj tombolové lístky, a to v cene 0,50,- EURO za kus. Azda netreba pripomínať, že čím viac lístkov si zakúpite, tým väčšiu šancu vyhrať v tombole máte.

Do tanca nám bude hrať hudobná skupina TREND z Vlachova.

Vstupenky sa budú predávať od 2. 1. 2019 na Evanjelickom a.v. farskom úrade v Štítniku. Kontaktná osoba : Mgr. Janka Ilčisková, námestná farárka (0907 337 855)

Výťažok z plesu bude použitý na podporu Vnútormisijných podujatí v Gemerskom senioráte.

Organizátori sa tešia na Vašu účasť a stretnutie s vami.

S úctou

Mgr. Radovan Gdovin, senior GES                                                       Mgr. Michal Terrai, dozorca GES