1. Seniorálny ples splnil svoje očakávanie

Dňa 1.2.2019 sa na pôde Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku organizoval 1. Seniorálny ples evanjelikov Gemerského seniorátu. Toto podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Kultúrneho domu v Štítniku. Stretlo sa nás približne 130, aby sme sa jednak lepšie spoznali, utužili doterajšie dobré vzťahy a rovnako tak si vytvorili vzťahy nové. Stretli sme sa aj preto, aby sme sme výťažkom z plesu podporili vnútromisijné podujatia, ktoré počas roka 2019 chceme na pôde nášho seniorátu organizovať. Dovolím si povedať, že sa nám podario jedno i druhé, a preto 1. Seniorálny ples ako organizátori hodnotíme ako vydarený a úspešný.

1. Seniorálny ples evanjelikov Gemerského seniorátu otvorilo predsedníctvo GES týmito slovami :

„Milé dámy, vážení páni, ctení hostia, priatelia! Je nám cťou, že vás ako predsedníctvo Gemerského seniorátu môžeme z tohto miesta privítať na I. Seniorálnom plese evanjelikov Gemerského seniorátu. Myšlienka na takýto ples sa rodila istý čas, možno aj niekoľko rokov. Nie všetkými bola automaticky prijatá. No našli sa aj takí, ktorí sa tešili a chceli podať pomocnú ruku hneď od začiatku. My obidvaja ako hlavní organizátori sme boli inšpirovaní niektorými inými seniorátmi v rámci našej cirkvi, kde podobné podujatia prebiehajú už dlhšiu dobu a tešia sa všeobecnej obľube účastníkov. I ľudia v cirkvi sú radi, keď sa môžu neformálne stretnúť, porozprávať a zabaviť. Veď nakoniec toto všetko je takisto darom nášho Stvoriteľa pre nás. Darom spoločenstva, v ktorom sa môžeme vzájomne zdieľať so svojimi radosťami i ťažkosťami. Ako organizátori sa z toho nesmierne tešíme a vážime si Váš záujem o toto podujatie. Priznám sa, nebolo nám to na začiatku všetko jedno. Nevedeli sme spočiatku odhadnúť, aký záujem o niečo takéto ľudia môžu mať. Pravda je taká, že nové veci sa nerodia ľahko. Sú spojené s istými ťažkosťami. No keď sme sa, čo sa účasti týka, prešvihli cez „stovku“, vedel som, že už je dobre, že neprerobíme J I keď tento ples prioritne neorganizujeme kvôli zisku, ale predovšetkým kvôli lepšiemu spoznaniu sa, kvôli utužovaniu tých dobrých vzťahov, ktoré už medzi sebou máme a tiež kvôli vytváraniu si nových. V každom prípade, pokiaľ bude nejaký zisk, chceme ho použiť na financovanie vnútromisijných podujatí, ktoré budú organizované na pôde nášho seniorátu počas tohto roku.

Hneď v úvode sa chcem poďakovať všetkým tým, bez ktorých by toto podujatie zrejme ani nebolo možné zorganizovať, menovite : starostovi obce Štítnik – pánovi Ladislavovi Belányimu za bezplatné poskytnutie týchto priestorov za účelom usporiadania 1. Seniorálneho plesu. Takisto poďakovanie patrí pánovi Jozefovi Zobolovi a Karolovi Hadžegovi.

Milé dámy, vážení páni! Budeme sa snažiť nesklamať a vaše očakávania spojené s týmto plesom naplniť. Bude sa o to dnes určite snažiť hudobná skupina Trend z Vlachova pod vedením Petra Gecelovského, ktorú medzi nami srdečne vítam.

O kultúrny program sa nám postará spevácka skupina pod vedením pani Andrei Jakubovskej a folklórna skupina Genšänky z Honiec.  Všetkých účinkujúcich rovnako tak vítam. Nesmierne si vážim, že naše pozvanie prijali a boli ochotní prísť a poslúžiť.

Aby ste dnes večer neostali o hlade, je pre vás samozrejme pripravená chutná večera. Postaral sa o ňu tím zamestnancov jedálne Gemer z Rožňavy. Len podotýkam, že večera sa bude podávať tu v týchto priestoroch od 21.30 hod.

Nuž a na koho sa usmeje šťastie, ten dnes môže vyhrať aj nejakú z hodnotných a zaujímavých cien, ktoré máme v tombole. Tie sú naozaj rozmanité – cez materiálne, duchovné až po zážitkové.  Prosím vás, aby ste si všimli aj zoznam sponzorov,  ktorí v rámci svojich možností prispeli cenami na I. Seniorálny ples. Sme im za to nesmierne vďační a počas žrebovania tomboly budú aj konkrétne spomenutí a vymenovaní. Tombolové lístky budú počas plesu predávať na to určení ľudia. Verím teda, že nebudete dlho odolávať J Cena jedného tombolového lístka je 0,50 EURO. Azda nemusím pripomínať, že čím viac lístkov si zaobstaráte, tým väčšiu šancu vyhrať máte, a tým viac môžete podporiť vnútormisijné podujatia v Gemerskom senioráte venované našim deťom, teenagerom, presbyterom, spevokolistom, rodinám, a pod. Podotýkam, že tombolových lístkov máme na predaj dosť J Takže môžete byť bez obáv! Vaše vstupenky, ktoré ste si zakúpili, sú, samozrejme, taktiež zlosovateľné. Tombola sa bude žrebovať  okolo polnoci. Prajem už teraz všetkým veľa šťastia!

V 133 žalme sa píše : Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! Povedal by som : je to naozaj dobré, že sme sa tu aj dnes vedeli takto zísť z rôznych kútov nášho Gemerského seniorátu. Dnes, keď materiálne hodnoty stoja neraz nad ľudskosťou, nad úprimnosťou priateľstva a kamarátstva. Nad férovosťou a prajnosťou. Nad dobrosrdečnosťou a nezištnou pomocou. Je dobré byť tu dnes spolu, keď sa od človeka neraz očakáva iba maximálny výkon, no len málokoho skutočne  zaujíma to, ako sa ten človek naozaj má.  Je dobré v tej rýchlosti života spomaliť, zastaviť a zamyslieť sa, čo ma vlastne robí človekom. Čím sa prejavuje moja ľudskosť.

Myslím si, že jeden z dobrých prejavov ľudskosti, na ktorom každý z nás môže popracovať je začať opäť vidieť v tom druhom konkrétneho človeka a chcieť byť pre neho blížnym. Vedieť ho prijať takého aký je, vedieť ho akceptovať, chcieť ho milovať, chcieť mu odpustiť a pomôcť, vedieť mu vzdať úctu a mať ho za hodnejšieho než seba samého.

Potom sa aj naše rodiny, naše mestečká a dediny, naše spoločenstvá môžu stať miestom, kde si ľudia navzájom nie sú vlkmi, sokmi, neprajníkmi a konkurentmi, ale bratmi a sestrami. Miestom, kde sa naozaj býva a žije dobre. Prajem si, prajem nám všetkým, priatelia, aby sa aj priestory tohto kultúrneho domu, v ktorom spolu strávime niekoľko ďalších hodín, stali takýmto dobrým a príjemným miestom pre nás všetkých. Prajem si však aj to, aby sme neostali iba pri tom. Snažme sa takéto dobré a príjemné miesta vytvárať všade tam, kde sa nachádzame, kde žijeme, či pracujeme. Snažme sa byť ľuďmi! A možno si pritom snažení skúsme vziať príklad od Toho, ktorý nám najlepšie a dokonale ukázal, čo to znamená byť skutočným človekom!“

Ako organizátori ďakujeme týmto sponzorom, ktorí prispeli do tomboly :

Sponzori
1. Obecný úrad Štítnik – starosta Ladislav Belányi
2. Predsedníctvo GES – Mgr. Radovan Gdovin a Mgr. Michal Terrai
3. Urbariálna spoločnosť Hanková – Ing. Ondrej Bartoš
4. Firma Mayser
5. AUTOMAX Štítnik – Marián Pavlík
6. Firma Notes
7. Ranč pod Ostrou skalou
8. Belmat – Pavol Belányi
9. Mestské lesy Dobšiná
10. ESSITY Slovakia Gemerská Hôrka
11. SHP Slavošovce
12. Dovaj Rožňava – primátor mesta Rožňava Michal Domik
13. Tlačiareň Roven
14. Mesto Jelšava – primátor MVDr. Milan Kolesár
15. Mesto Dobšiná – primátor Ján Slovák
16. OÚ Rejdová – starostka Mgr.Slávka Krišťáková
17. OÚ Gem. Poloma – Mgr. Lillian Bronďošová
18. OÚ Slavošovce – starosta Ing. Štefan Bašták
19. OÚ Betliar – starosta Ing. Ľubomír Zatroch
20. OÚ Markuška – starosta Ondrej Lipták
21. OÚ Nižná Slaná – starosta Tibor Jerga
22. OÚ Henckovce – starostka Viera Nemcová
23. OÚ Roštár – starosta Mgr. Andrej Lalik
24. OÚ Rožňavské Bystré – starostka Želmíra Gonosová
25. OÚ Čierna Lehota – starostka Ing. Iveta Potočná
26. OÚ Vyšná Slaná – starosta Ing. Dušan Gallo
27. OÚ Kobeliarovo – starosta PaedDr. Janka Regrutová
28. OÚ Gemerské Teplice – starostka Laura Durančíková
29. OÚ Gočaltovo – starostka Jarmila Pavlíková
30. OÚ Vlachovo – starosta Ing. Peter Pakes
31. OÚ Gočovo – starosta Ing. Milan Mlynár
32. OÚ Kunová Teplica – starostka Eva Gyenesová
33. Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku Prešov
34. CZ ECAV Štítnik
35. CZ ECAV Kobeliarovo
36. CZ ECAV Dobšiná
37. CZ ECAV Vlachovo
38. CZ ECAV Nandraž
39. CZ ECAV Rejdová
40. CZ ECAV Vyšná Slaná
41. Ján Gallo zo Svätého Jura
42. Kolesárová Božena – dozorkyňa CZ ECAV Kobeliarovo
43. Jozef Zobola
44. Ivan Trenčan z Banskej Bystrice
45. Marián Hric
46. Ing. Arch. R. Škantar
47. Jozef Elexa – Elex Waters
48. Martina Belányiová
49. Peter Kračún, Dobšiná – Elektroinštalácie
50. Vlamidír Olah
51. Ondrej Kalina
52. Karol Hadžega
53. Ján Zobola
54. Pavol Rokický – ROKYCOMP
55. Bartoš

Mgr. Rado Gdovin, Mgr. Michal Terrai, predsedníctvo GES