10. výročie založenia Domu Matice slovenskej v Rožňave

Gemerskí matičiari v spolupráci s Vojenským útvarom v Rožňave a Gemerským seniorátom ECAV na Slovensku pozývajú na oslavu 10. výročia založenia Domu Matice slovenskej v Rožňave, ktorá sa uskutoční 5. júla 2019 so začiatkom o 14.00 hod. v priestoroch Kinosály Vojenského útvaru v Rožňave. Bližšie info o podujatí na plagáte. Organizátori sa tešia na Vašu účasť.