2. Deň Gemerského Seniorátu bude v Jelšave

Gemerský seniorát ECAV na Slovensku a Vnútromisijný výbor GES si Vás dovoľujú srdečne pozvať na 2. Deň Gemerského seniorátu, ktorý sa uskutoční 23.8.2020 v Jelšave. Deň Gemerského seniorátu sa bude niesť pod témou : Keď ťa minie kameň. Celé podujatie sa začne slávnostnými službami Božími v miestnom ev.a.v. chráme Božom so začiatkom o 10.00 hod. Slávnostným kazateľom na týchto službách Božích bude konsenior GES Mgr. Dušan Pavel Hrivnak. Účasť prisľúbil aj br. dozorca Východného dištritku Ing. Ľubomír Pankúch. Počas služieb Božích bude v priestoroch farského úradu prebiehať detská besiedka určená tým najmenším. Preto nemajte strach prísť aj s deťmi. Bude o nich postarané.

Po skončení služieb Božích bude čas na občerstvenie, ktoré bude pre účastníkov zabezpečené v priestoroch kaštieľa Coburgovcov. Každý účastník si občerstvenie hradí sám vo svojej réžii.

Popoludňajší program začne v areáli kaštieľa Coburgovcov o 13.00 hod. V rámci neho prednáškou na tému „Keď ťa minie kameň“ poslúži br. Martin Vígľaš z Evanjelizačného strediska. Hudobnými vstupmi popoludňajší program obohatí kresťanská hudobná skupina Crossroads z Banskej Bystrice. Pre deti budú pripravené aktivity ako skákací hrad, vodný futbal a iné. Bude možnosť zakúpiť si duchovnú literatúru a suveníry s kresťanskou tématikou.

V prípade nepriaznivého počasia sa alternatívny program uskutoční v zakrytých priestoroch kaštieľa Coburgovcov. Prosíme o Vaše modlitby, aby nám počasie prialo a námaha, ktorú do celého podujatia vložil prípravný tím, aby nevyšla nazmar. V každom prípade sa Deň Gemerského seniorátu bude konať za každého počasia. Pevne veríme, že ani epidemiologická situácia v SR sa nezhorší natoľko, aby sa podujatie nemohlo zrealizovať. Nateraz sme nastavení tak, že podujatie bude, a to aj na základe pozitívnej spätnej väzby z minulého roka, kedy sa uskutočnil 1. Deň Gemerského Seniorátu v Štítniku.

Všetkých úprimne na toto podujatie pozývame. Veľmi nám záleží na Vašej podpore a účasti, kde sa ako bratia a sestry z rôznych končín nášho seniorátu môžeme stretnúť a vytvoriť jednu veľkú Božiu rodinu, nakoľko v programe si naozaj každý bude môcť nájsť niečo pre seba. Odporúčame v danú nedeľu služby Božie v jednotlivých cirkevných zboroch GES presunúť na skorší ranný termín alebo neskorší večerný termín, resp. služby Božie nekonať a prísť s veriacimi priamo do Jelšavy.

Tešíme sa na Vás a pripomíname, že ofera po službách Božích bude určená na pokrytie výdavkov, ktoré sú spojené s organizovaním podujatia.

Veríme, že naše pozvanie prijmete a spolu budeme môcť prežiť pekný a požehnaný spoločný čas.

Vnútromisijný výbor GES a Predsedníctvo GES