210. výročie narodenia Sama Tomášika

Matica slovenská, Obec Gemerské Teplice, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Gemerské Teplice a Základná škola Sama Tomášika s materskou školou Lubeník si vás dovoľujú srdečne pozvať na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 210. výročia narodenia Sama Tomášika, ktorá sa uskutoční 12. februára 2023 v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Jelšavskej Teplici so začiatkom o 10.00 hod. Ďalšie informácie na plagáte.