290. výročie narodenia Petra Madáča

Matica slovenská, Obec Gemerská Poloma a Gemerský seniorát ECAV na Slovensku si Vás dovoľujú pozvať na spomienkové služby Božie pri príležitosti 290. výročia narodenia Petra Madáča, župného lekára a zakladateľa verejného zdravotníctva, rodáka z Veľkej Polomy (v súčasnosti Gemerská Poloma), ktoré sa uskutočnia dňa 3.3.2019 (nedeľa) o 10.30 v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Gemerskej Polome.

Viac info na plagáte