3. adventná nedeľa – Pripravovateľ cesty Pánovi

3. adventná nedeľa – 15.12.2019

Piesne: 10,30,21,25, A-3

 Suspírium: „ Prichádzaš k nám, Kriste náš, ktorých srdcia dobre znáš, vieš, že mnoho hrešíme, až sa súdu desíme. Prichádzaš k nám z výsosti, nesieš slovo milosti pre hriešnikov v Teba dôverujúcich.. V ponížení prichádzaš ,svetu spásu prinášaš: Dávaš ľudstvu seba sám- čo viac ešte treba nám?!“ Amen

Matúš 3, 1 – 12

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal na púšti Judskej a hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Toto je totiž ten, o ktorom povedal prorok Izaiáš: Hlas volajúceho na púšti: Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte Mu chodník. Tento Ján mal odev z ťavej srsti, okolo bedier kožený opasok a pokrmom boli mu kobylky a poľný med. Vtedy vychádzal k nemu Jeruzalem a celé Judsko, aj celé okolie Jordánu, vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordáne. Keď však videli, že mnohí z farizejov a sadukajov prichádzajú na krst, povedal im: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Vydávajte teda ovocie hodné pokánia. A nemyslite, že si môžete povedať: Veď máme otca Abraháma! Lebo hovorím vám, že Boh z týchto kameňov môže vzbudiť deti Abrahámovi. Ale sekera je už priložená na korene stromov; každý strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale Ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší ako ja; nie som hoden niesť Mu sandále; On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V jeho ruke je vejačka, vyčistí si humno a svoju pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Amen.

Milí bratia a milé sestry!

Dnes nám  do popredia vystupuje veľmi výrazne osoba Jána Krstiteľa.  Podľa toho čo sme o ňom počuli Ján Krstiteľ pôsobí veľmi zvláštne: žil na púšti- čiže nejaký samotár a čudák, živil sa poľným medom a kobylkami- zvláštny druh vegetariána, ďalej jeho oblečenie –ťavia srsť, kto sa už tak oblieka. Povedané slovami dnešnej doby: veľmi zvláštna „ IMAGE“. Nie ako v smotánke- topánky za …. značky…. kabelka za ….  Ján nebol  žiadny nóbl pán. Neprezentoval módu a ani bio- či vegan stravu. Prezentoval niečo oveľa podstatnejšie- bol hlas volajúci na púšti- pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte Mu chodníky.

Viete opäť platí to, že na čo človek pozerá je diametrálne odlišné od toho, na čo hľadí Boh. Nie je podstatné ako človek vyzerá, ale aký je a čo prináša. Pán Boh si môže aj čudáka, ktorého sme dávno odpísali použiť pre svoj plán. U Pána Boha nie sú obmedzenia, prekážky.  Ján Krstiteľ- mal dôležitú úlohu: pripravovateľ  na stretnutie s Ježišom Kristom. Ján sa nedal odradiť, zastrašiť, znechutiť. Mal ťažkú úlohu, a to že bol priamy a vedel veci pomenovať trefne, vďaka tomu si spravil veľa nepriateľov. Veď kričal: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Napriek tomu sa nevzdal a nehodil ako sa hovorí: „ flintu do žita“.  Vedel aké je jeho poslanie a úloha. Mocne zvestovať Božie slovo, krstil a privádzal ľudí k pokániu, ale poukazoval na niekoho kto prichádza po ňom- Ježiša Krista. … ale Ten, ktorý prichádza za mnou …

Ján nielen že vedel aké je jeho poslanie, ale vedel,  kde je jeho miesto. Mohol mať pocit dôležitosti, mohol si namýšľať, že on je ten najdôležitejší. No nebolo to tak. A to je nesmierne sympatické a dnes nevídané. Absolútna skromnosť, pokora. Úplný opak dnešnej doby. Pokoru už dnes nevidíme, skôr platia široké lakte a keď ísť tak aj doslova cez mŕtvoly.  Bohatí chcú byť ešte bohatší, mocní ešte mocnejší… všetko platí len nie pokora. Túžba po moci, kariére, peniazoch, ničí charaktery a absentuje akákoľvek ľudská slušnosť v akejkoľvek oblasti, nevynímajúc ani cirkev. Ján mal na pamäti- Boh je môj Pán. Nie mocní, vladári, bohatstvo či peniaze- Boh je číslo 1 v mojom živote.

Čo je číslo 1 nášho života? Aké máme priority? Dobré si je odpovedať najmä teraz pred Vianocami, nestačí mať obsypaný stromček darčekmi- lepšie je mať srdce na správnom mieste. Nie robiť veľké gestá počas  Vianoc, ale všimnúť si aj cez bežný rok  najbližších, tých, ktorých máme dennodenne pri sebe a nebrať ich ako skriňu či iný kus nábytku.  Povedať  ďakujem, prepáč, si pre mňa dôležitý, mám ťa rád …

Adventný čas, ktorý spoločne prežívame je časom, keď by sme mali spomaliť- napriek tomu že blížiace sa Vianočné šialenstvo vrcholí. Adventný čas a Ján Krstiteľ nám pripomínajú, že  je čas sa spamätať, ešte nie je neskoro. Ešte sa to dá. Pán Ježiš ako je napísané znova príde na zem, nie ako dieťatko v jasličkách, ale ako Pán, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych. Každý z nás dostal a má nejakú úlohu , tak ako ju mal aj Ján Krstiteľ.  Aj nám Pán Boh mnohé zveril a  záleží na nás ako sa k Božej žiadosti postavíme. Zvesť Božieho slova, povzbudzovať sa navzájom, prinášať nádej a útechu, podať pomocnú ruku keď treba, vypočuť, modliť sa….. je úlohou každého jedného z nás.   AMEN

Mgr. Emília Völgyiová, zborová farárka v CZ Chyžné