3. pôstna nedeľa – Boh na spôsob Eliáša (video kázeň)

… moji milí, drahí priatelia, sestry a bratia  … síce v miernom časovom predstihu, ale o to s väčšou radosťou, i keď na pozadí pohnutých udalostí, ktoré v našej spoločnosti prežívame, vám ako senior GES ponúkam zvesť Božieho slova, ktorá by zaznela za normálnych okolností v 3. pôstnu nedeľu na službách Božích u nás v Dobšinej, takýmto moderným spôsobom … verím, že skúsenosť proroka Eliáša pre vás bude povzbudením a posilnením vo viere v tomto neľahkom čase, ktorým všetci prechádzame … nakoľko je to môj prvý pokus v takomto rozsahu, prosím o prepáčenie nedostatkov, ktoré som si i ja dodatočne všimol … o to viac však s veľkou láskou a úprimnosťou oproti vám všetkým … myslím na vás a pevne verím, že všetko zlé skoro pominie a my sa v našich cirkevných zboroch budeme môcť opäť vrátiť do normálu … takže zatiaľ aspoň takto … držte sa všetci, dávajte si na seba pozor, správajte sa zodpovedne a buďte ohľaduplní k svojim blížnym … i toto je cesta a spôsob ako vydať okolitému svetu jasné svedectvo svojej viery … Rado Gdovin, senior GES