4. Deň Gemerského seniorátu úspešne za nami …

Dňa 14.8.2022 sa v obci Nižná Slaná uskutočnil v poradí už 4. Deň Gemerského seniorátu. Celé podujatie bolo rozdelené do dvoch blokov – do dopoludňajšieho (bohoslužobného) a popoludňajšieho (misijného). Hlavnou kazateľkou v rámci služieb Božích bola tentokrát Mgr. Karmen Želinská, zborová farárka v CZ Vyšná Slaná a konseniorka Gemerského seniorátu. Kantorskej služby sa ujala Andrea Jakubovská. V rámci služieb Božích sa prítomným predstavilo aj spevácke zoskupenie 4G z Rožňavy. Počas prvej piesne bolo požehnanie detí, ktoré sa následne odobrali na svoj program. Ten pre nich pripravila Mgr. Jana Kendžurová, zborová farárka v CZ Gemerská Poloma a Mgr. Ľubica Olejárová, PhD., zborová farárka v CZ Rožňava. Po skončení služieb Božích nasledovala prestávka na občerstvenie a rozhovory. Tento voľný priestor bol vyplnený dychovou hudbou z Jelšavy, ktorá sa prezentovala hrou viacerých známych chorálov z Evanjelického spevníka. Popoludňajšia časť pokračovala od 13.00 hod. V rámci nej sa prítomným prihovoril starosta obce Nižná Slaná – Tibor Jerga. Nasledovala biblická téma o rozumnosti i nerozumnosti kráľa Šalamúna, ktorú si pre prítomných pripravili manželia Dušan a Adriána Hrivnakovci, farári v CZ Muránska Dlhá Lúka a Sirk. Súčasťou popoludňajšieho programu bolo tiež vystúpenie žiakov zo Základnej súkromnej umeleckej školy JAS z Rožňavy, ženskej speváckej skupiny „Agapé“ z Vlachova a mužskej speváckej skupiny „Pekná dolinka“ z Vlachova. Aj popoludní bol pre deti nachystaný alternatívny program, o ktorý sa postaralo aj Spoločenstvo evanjelickej mládeže v podobe skákacieho hradu a vodného futbalu. Tiež však maľovanie na tvár a iné. O ozvučenie podujatia sa celý deň starali Ďuso Korintuš a Milan Hutník z Dobšinej. Nuž a moderovaním  popoludňajšieho programu nás sprevádzala Mgr. Emília Velebírová, zborová farárka v CZ Koceľovce.

Predsedníctvo Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku týmto vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k zdarnému priebehu celého podujatia, a tým dokázali, že aj v náročnejších podmienkach Gemera sa dá pripraviť kvalitné a hodnotné duchovné podujatie.  Najväčšia vďaka však patrí samotnému Pánu Bohu, okrem iného aj za stabilné počasie, ktoré nás sprevádzalo počas celého dňa. Veríme, že pokiaľ budeme živí a zdraví, budeme sa môcť stretnúť opäť v roku 2023 na 5. Dni Gemerského seniorátu.

(rg)

Foto: Mgr. Peter Hlavatý, námestný farár v CZ Rožňavské Bystré