Gemer plesal na „Valentína“

Noc zo 14.februára na 15. februára 2020 na pôde Gemerského seniorátu patrila 2. Seniorálnemu plesu Gemerského seniorátu, ktorý sa tento rok konal v priestoroch KD Gemerská Poloma. Okrem domácich Gemerčanov sme medzi sebou mohli privítať aj hostí od Bardejova a tiež z rôznych končín Rimavského seniorátu. Zišlo sa nás niečo vyše 100 a do tanca nám hrala gemerská hudobná skupina „Impulz“. Celé podujatie začalo privítaním a organizačnými pokynmi br. seniora Rada Gdovina. Nasledovalo duchovné zamyslenie domáceho zborového br. farára Daniela Gdovina, po ktorom zazneli 2 piesne v podaní spevokolu miestneho Cirkevného zboru pod vedením manželky br. farára Ľubice Gdovinovej. Po tomto duchovnom občerstvení program pokračoval vystúpením Folklórneho súboru „Dolina“ z Gemerskej Polomy. Po úvodnom prípitku sa ples začal prvým tanečným kolom a v dobrej zábave i nálade sme mohli zotrvať až do ranných hodín.

Ples Gemerského seniorátu organizujeme predovšetkým preto, aby sme i naďalej budovali a posilňovali dobré vzájomné vzťahy a tiež vytvárali vzťahy nové. Robíme ho preto, aby sme sa v dnešnej hektickej a rýchlej dobe vôbec dokázali stretnúť a zísť. Tento ples robíme i preto, aby sme aj takýmto spôsobom „šli do sveta“ a vydávali svedectvo aj mimo priestor chrámu. Nuž a v neposlednej miere organizujeme tento ples aj preto, aby sme z jeho výťažku vedeli podporiť aktivity, ktoré ako Vnútromisijný výbor GES chceme v roku 2020 na pôde Gemerského seniorátu organizovať pre naše deti, konfirmandov, mládež, pre naše ženy – matky, mužov – otcov, ale aj pre našich seniorov.

Ďakujeme týmto všetkým sponzorom, ktorí prispeli do bohatej tomboly. Ďakujeme rovnako tak všetkým, ktorí nezaváhali a zakúpili si lístky na tento ples, čím nás ako seniorát podporili. Ďakujeme všetkým, ktorí boli ochotní priložiť ruku k dobrému dielu. Nuž a v neposlednom rade ďakujeme samotnému Pánu Bohu za Jeho požehnanie a pomoc pri organizovaní i zvládnutí celého podujatia. Už teraz sa tešíme na 3. Seniorálny ples …

Zoznam sponzorov :

1. Predsedníctvo GES – Mgr. Radovan Gdovin a Mgr. Michal Terrai
2. Poľnohospodárske družstvo Vlachovo
3. Súkromný podnik KOPA LEVICE s.r.o.
4. Firma Mayser
5. Alex liehoviny
6. Kvetinárstvo ŽABKA Bardejov
7. Kvetinárstvo BELA – Martina Belányiová
8. Belmat – Pavol Belányi
9. Kvetinárstvo EDIT Gemerská Poloma
10. Alica Tomesová
11. Alenka Petrusová
12. Pani Helmezyová z Čučmy
13. Spoločnosť KREDIT s. r. o. Štítnik
14. Mesto Jelšava – primátor MVDr. Milan Kolesár
15. Mesto Dobšiná – primátor Ján Slovák
16. OÚ Štítnik – starosta Ladislav Belányi
17. OÚ Gem. Poloma – starostka Mgr. Lillian Bronďošová
18. OÚ Slavošovce – starosta Ing. Štefan Bašták
19. OÚ Betliar – starosta Ing. Ľubomír Zatroch
20. OÚ Henckovce – starostka Viera Nemcová
21. OÚ Rejdová – starostka Mgr. Slávka Krišťáková
22. OÚ Henckovce – starostka Viera Nemcová
23. OÚ Roštár – starosta Andrej Lalik
24. OÚ Vlachovo – starosta Ing. Peter Pakes
25. OÚ Čierna Lehota – starostka Iveta Potočná
26. OÚ Gočaltovo – starostka Jarmila Pavlíková
27. OÚ Kobeliarovo – starosta PaedDr. Janka Regrutová
28. OCÚ Vyšná Slaná-starosta Ing. Dušan Gallo
29. CZ ECAV Štítnik
30. CZ ECAV Rejdová
31. CZ ECAV Vyšná Slaná
32. CZ ECAV Dobšiná
33. CZ ECAV Vlachovo
34. CZ ECAV Muránska Dlhá Lúka
35. CZ ECAV Tisovec
36. Potraviny Milk – agro Gemerská Poloma
37. Ing. Janka Kračunová – Dobšiná
38. Peter Kračún – Dobšiná
39. Ján Pangrác – Bardejov
40. Monika Nemčková Štítnik
41. Kvetinárstvo Rožňava
42. Marian Hric – umelecký kováč
43. Pani Silicaiová Henrieta
44. Podporné pohrebné združenie – predseda Viliam Grieger
45.     Slávka Dunčáková, Kuková

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

Foto : Štefan Majerčák, Jana Ilčisková