… na slovíčko o Edukačno – misijnom centre …

21.3.2022 sa duchovní Gemerského seniorátu stretli na svojej pravidelnej mesačnej porade. Tentokrát to bolo na mieste málo známom aj starým harcovníkom na Gemeri. Konkrétne sa jednalo o obec Rákoš (časť: Rákošská baňa). Po milom privítaní pani starostkou obce Rákoš sa duchovným zamyslením všetkým prítomným prihovoril administrátor CZ Nandraž, do ktorého ako filiálka patrí aj obec Rákoš, a zároveň konsenior GES Mgr. Dušan P. Hrivnak. Následne slovo dostali naši hostia, a síce: ThDr. Matej Oráč, PhD. – spirituál na Evanjelickej spojenej škole v Prešove a Mgr. Stanislav Grega, senior LOS, ktorí nám predstavili nový projekt v našej cirkvi s názvom: Edukačno – misijné centrum (EMC). Prvý z nich je zodpovedný za oblasť vzdelávania, druhý z nich za oblasť misie. Všetkých prítomných povzbudili k tomu, aby ponuku EMC využívali na vlastný duchovný i vedomostný rast a rovnako tak ponuku prednášok a webinárov ponúkli aj neordinovaným pracovníkom v cirkevných zboroch. Po ukončení prezentácie sa všetci zúčastnení presunuli k prehliadke expozície do neďalekého baníckeho múzea, kde sa mohli oboznámiť s bohatou baníckou tradíciou Rákošskej bane v minulosti. Spoločné stretnutie bolo zakončené obedom, po ktorom sme sa rozišli naspäť do svojich cirkevných zborov. Ďakujeme týmto za prijatie i pohostenie miestnemu cirkevnému zboru ako aj samospráve.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

Foto: rg