Vitajte

Bratia a sestry, milí priatelia,
vítame Vás na webovej stránke www.gesecav.sk, ktorá je oficiálnou stránkou Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Aktuality / Spravodajstvo GES ECAV

Naša webová stránka si kladie za cieľ pohotovo informovať evanjelickú verejnosť na Gemeri predovšetkým o cirkevných podujatiach a vnútrocirkevnom živote.

 • vAktuality, TOP aktuality

  Hlahol zvonov pripomenie hodnotu mieru

  V roku 1918, 11. 11. o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Dňa 11.11.2019 o 11.11 h sa na 11 minút rozozvučia zvony evanjelických kostolov po celom Slovensku, aby nám pripomenuli, že vďaka Bohu dnes môžeme žiť na Slovensku v mieri. Zároveň nechceme zabudnúť na obete...
 • vAktuality, TOP aktuality

  V Kameňanoch si pripomenuli 40. výročie úmrtia kňaza Martina Viesta

  Martin Viest Evanjelický kňaz, osvetový pracovník * 27.8.1907 Revúca + 25.9.1979 Obecný úrad Kameňany, Základná škola Kameňany, Jednota dôchodcov Kameňany, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kameňany pri spomienke 40. výročia úmrtia evanjelického farára Martina Viesta usporiadal spomienkové stretnutie počas stredotýždňovej večierne v zborovej sieni ci...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Vo Vlachove sa stretli dozorcovia a presbyteri GES

  V cirkevnom zbore je najvyšším riadiacim orgánom zborový konvent, ktorého súčasťou je každý člen cirkevného zboru. Medzi jeho zasadnutiami riadi cirkevný zbor zborové presbyterstvo a predsedníctvo, ktorí sú do týchto funkcií volení. Sú to ľudia, ktorí majú finančnú, majetkovú či morálnu zodpovednosť za fungovanie cirkvi v danej dedine či okolí. Pre...
 • vAktuality

  V Gemerskej Polome vzdali úctu Dr. Júliusovi Madarásovi

  Cirkevný zbor ECAV v Gemerskej Polome prežíval v sobotu 12.10.2019 slávnostné a nevšedné chvíle. Pri príležitosti 100. výročia narodenia ThDr. Júliusa Madarása, ktorý ako zborový farár pôsobil v Gemerskej Polome v rokoch 1968 – 1990, bola odhalená pamätná tabuľa bývalým farárom pôsobiacim v tunajšom cirkevnom zbore v rokoch 1784 – 1990 a prezentova...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Partneri z nemeckého Neuenbürgu na Gemeri

  Gemerský seniorát ECAV na Slovensku už od roku 2007 rozvíja a utužuje spoluprácu s partnerským seniorátom Neuenbürg, ktorý sa nachádza na území juhozápadného Nemecka, v oblasti Schwarzwaldu. Tento rok si naši partneri z Nemecka pre rokovanie svojho Pfarrkonventu vybrali Slovensko. Po potulkách Slovenskom nemohli samozrejme obísť ani partnerský Geme...

Gemerský seniorát

Seniorský úrad: Zimná 108, 049 25 Dobšiná

telefón: 0918 828 348
e-mail: ges@ecav.sk

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (CZ Dobšiná)

Konseniori: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (CZ Muránska Dlhá Lúka), Mgr. Karmen Želinská (CZ Vyšná Slaná)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (CZ Čierna Lehota)

ECAV.sk

Oficiáne internetové stránky ECAV.sk

Najnovšie spravodajstvo

môžete si prečítať najnovšie správy, ako aj najnovšie oznamy a príhovory, ktoré sme práve umiestnili na našu stránku.

Úradné oznamy

...

Zamyslenia na každý deň

v cirkevnom roku 2017 – 2018

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

Kontaktujte nás

(+421) 0918 828 348

ges@ecav.sk

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

HORE
Facebook GESECAV