Vitajte

Bratia a sestry, milí priatelia,
vítame Vás na webovej stránke www.gesecav.sk, ktorá je oficiálnou stránkou Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Aktuality / Spravodajstvo GES ECAV

Naša webová stránka si kladie za cieľ pohotovo informovať evanjelickú verejnosť na Gemeri predovšetkým o cirkevných podujatiach a vnútrocirkevnom živote.

 • vAktuality, TOP aktuality

  Osem konfirmandov v Štítniku

  Dňa 26.7.2020 sa v štítnickom chráme konala slávnosť konfirmácie. Po dvoch rokoch konfirmačnej prípravy potvrdilo svoju krstnú zmluvu osem mladých ľudí. Sestra zborová farárka Jana Ilčisková sa konfirmandom a prítomnému zhromaždeniu veriacich prihovorila slovami proroka Jeremiáša: „Ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly...
 • vAktuality

  Odporúčam vedeniu seniorátu počúvať aj iné názory – reakcia seniora GES

  Sestry a bratia, drahí priatelia, i keď nie som ani predplatiteľom ani čitateľom nelegitímneho týždenníka evanjelikov na Slovensku „Lutherus“, predsa len, z času na čas sa ku mne dostanú príspevky z tohto luteránskeho bulváru, zvlášť pokiaľ sa to týka tendenčného, nepravdivého a zavádzajúceho komentovania diania v Gemerskom senioráte.  Väčšinou nem...
 • vAktuality, TOP aktuality

  2. Deň Gemerského Seniorátu bude v Jelšave

  Gemerský seniorát ECAV na Slovensku a Vnútromisijný výbor GES si Vás dovoľujú srdečne pozvať na 2. Deň Gemerského seniorátu, ktorý sa uskutoční 23.8.2020 v Jelšave. Deň Gemerského seniorátu sa bude niesť pod témou : Keď ťa minie kameň. Celé podujatie sa začne slávnostnými službami Božími v miestnom ev.a.v. chráme Božom so začiatkom o 10.00 hod....
 • vAktuality, TOP aktuality

  V Koceľovciach sa pripravujú na inštaláciu

  Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Koceľovce vás týmto pozýva na slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie zborovej farárky Mgr. Emílie Velebírovej, ktoré sa budú konať v ev.a.v. chráme Božom v Koceľovciach dňa 15.augusta 2020 o 10.00 hod. Inštaláciu vykoná senior Gemerského seniorátu Mgr. Rado Gdovin. Súčasťou slávnosti bude aj posviacka zr...
 • vAktuality

  Nelúčime sa, ale ďakujeme …

  V krásny slnečný deň, v 4. nedeľu po Svätej Trojici 5.7.2020 sa v CZ Dlhá Ves konala rozlúčka so sestrou farárkou Ferenczy Erzsébet, ktorá pôsobila v našom regióne viac, ako 5 rokov v CZ Dlhá Ves a predtým v CZ Gemer, Gemerská Panica a Tornaľa. Toto obdobie bolo pre zbor a pre maďarsky hovoriaci región...

Gemerský seniorát

Seniorský úrad: Zimná 108, 049 25 Dobšiná

telefón: 0918 828 348
e-mail: ges@ecav.sk

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (CZ Dobšiná)

Konseniori: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (CZ Muránska Dlhá Lúka), Mgr. Karmen Želinská (CZ Vyšná Slaná)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (CZ Čierna Lehota)

ECAV.sk

Oficiáne internetové stránky ECAV.sk

Najnovšie spravodajstvo

môžete si prečítať najnovšie správy, ako aj najnovšie oznamy a príhovory, ktoré sme práve umiestnili na našu stránku.

Úradné oznamy

...

Zamyslenia na každý deň

v cirkevnom roku 2017 – 2018

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

Kontaktujte nás

(+421) 0918 828 348

ges@ecav.sk

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

HORE
Facebook GESECAV