Advent v Jelšave v znamení spolupráce Cirkevného zboru a Komunitného centra

Komunitné centrum Jelšava a miestny Evanjelický cirkevný zbor počas adventných sviatkov dokázali plne využiť priestory novozrekonštruovaného komunitného centra. Tu sa poskytuje rozmanitá ponuka služieb klientom a možnosti pomoci. Pomoc v službe Ježiša Krista je tá najdôležitejšia. Pri biblických témach sa stretávalo 24 detí rozdelených do niekoľkých skupín v dvoch časových etapách. Zneli výzvy k modlitbám, k tematickým hrám a piesňam. Vzhľadom na náročnosť opatrení sme museli využiť rozsiahlosť priestorov zariadenia kvôli ochrane zdravia detí. Školení spolupracovníci komunitného centra boli efektívnou pomocou aj v dobe prísnejších opatrení.

Zámer priniesť Božie slovo deťom a mladým ľudom sa takto podarilo zrealizovať. Napriek rôznym okolnostiam, ako nás v živote stretávajú, tu bolo zdôraznené, že Pán Boh má ľudí rád a rovnako deti. V tomto duchu sa stretávali aj konfirmandi na farskom úrade. Ďakujeme Pánu Bohu za pomoc a ochranu, že žiadne z detí neochorelo, a tak sme v pokoji mohli prežiť aj vianočné  sviatky.

Mgr. Ivan Bojna, námestný farár v Jelšave