… aj v mesiaci apríl SPK online spôsobom …

Duchovní Gemerského seniorátu sa aj v mesiaci apríl stretli na svojej pravidelnej mesačnej schôdzi online spôsobom. Stalo sa tak 16.4.2021. Duchovným zamyslením poslúžil br. senior GES Mgr. Rado Gdovin. Vo svojom príhovore založenom na biblickom texte z Evanjelia Jána 21, 1 – 14 okrem iného poukázal na to, že milosrdenstvo Pánovo (Misericordias Domini), ktoré je témou najbližšej 2. nedele po Veľkej noci, sa prejavuje aj tak, že je to len a len vzkriesený Pán, kto  dáva  požehnanie svojim učeníkom a rovnako nám ponúka spoločenstvo so sebou samým, tak ako to vyplýva z evanjeliového textu. Po informáciách br. seniora a br. kaplána Mgr. Petra Hlavatého, koordinátora pre program EIS (Elektronický informačný systém) v GES, nám prednáškou o vývoji liturgie poslúžil br. kaplán Mgr. Vladimír Vančík z Ratkovského Bystrého. Nasledovalal zaujímavá diskusia, nakoľko problematika liturgie v našej cirkvi je stále živá a aktuálna. Celá online SPK sa niesla v pokojnom duchu a v radosti z toho, že sa môžeme vidieť aspoň takto. Toto pracovné stretnutie bolo zakončené v nádeji, že najbližšie sa už budeme môcť stretnúť aj „na živo“, tvárou v tvár.