Aprílová SPK duchovných GES v Slavošovciach

Aprílová seniorálna pastorálna konferencia duchovných v Gemerskom senioráte sa konala na pôde CZ Slavošovce dňa 9.4.2019. Nakoľko sa jednalo o naše posledné spoločné stretnutie pred sviatkami Veľkej noci, už tradične bola duchovným prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej so spoveďou. Slovom Božím ako aj distribúciou elementov nám poslúžila miestna sestra námestná farárka Mgr. Viera Kmecová. Liturgiou poslúžili br. konsenior GES Mgr. Dušan Pavel Hrivnak a br. senior GES Mgr. Rado Gdovin. Po bohoslužobnej časti sme sa presunuli do zborových priestorov CZ Slavošovce, kde prebiehala pracovno – informatívna časť. Následne tí z nás, ktorí mali záujem, sa mohli zúčastniť prehliadky rodného domu a expozície Pavla Dobšinského. Po spoločnom obede v priestoroch miestnej ZŠ  a po prianí si požehnanej a pokojnej služby počas zvyšného obdobia pôstu ako aj Veľkonočných sviatkov sme sa rozišli do svojich cirkevných zborov. Ďakujeme týmto veriacim CZ Slavošovce za prijatie i pohostenie.

(rg)