Deň Gemerského seniorátu

Gemerský seniorát ECAV na Slovensku a Vnútromisijný výbor GES si Vás dovoľujú srdečne pozvať na Deň Gemerského seniorátu, ktorý sa bude konať na pôde Cirkevného zboru Štítnik dňa 25.8.2019 (10. nedeľa po sv. Trojici). Deň Gemerského seniorátu sa bude niesť pod témou : Generácie spolu. Samotné podujatie začne službami Božími, ktoré sa budú konať v štítnickom ev. a.v. chráme Božom so začiatkom o 10.00 hod. Na týchto službách Božích sa bude prisluhovať velebná sviatosť Večere Pánovej so spoveďou a kázňou slova Božieho na nich poslúži senior Gemerského seniorátu Mgr. Rado Gdovin.  Počas služieb Božích bude v priestoroch farského úradu prebiehať aj detská besiedka určená tým najmenším. Preto nemajte strach prísť aj s deťmi. Bude o nich postarané. Po skončení služieb Božích bude čas na občerstvenie, ktoré bude pre účastníkov zabezpečené v priestoroch Vodného hradu v Štítniku (neďaleko kostola).  Každý účastník si občerstvenie hradí sám vo svojej réžii.

Popoludňajší program začne v areáli Vodného hradu o 13.30 hod. V rámci neho prednáškou na tému „Generácie spolu“ poslúži brat Mgr. Ondrej Kolarovský, ev. a.v. farár, ktorý momentálne pôsobí na Evanjelizačnom stredisku.  Hudobnými vstupmi popoludňajší program obohatí formácia KVD (Kapela Východného dištriktu) a ev.a.v. farár Mgr. Roman Dovala so svojim dcérami, ktorí fungujú pod názvom „Podľa Božej mapy“. Pre deti budú pripravené aktivity ako skákací hrad, vodný futbal a iné. V prípade nepriaznivého počasia sa alternatívny program uskutoční v priestoroch Kultúrneho domu v Štítniku. Prosíme o Vaše modlitby, aby nám počasie prialo a námaha, ktorú do celého podujatia vložil prípravný tím, aby nevyšla nazmar. V každom prípade sa Deň Gemerského seniorátu bude konať za každého počasia 🙂

Všetkých úprimne na toto pilotné podujatie pozývame, nakoľko akcia takéhoto formátu sa na pôde Gemerského seniorátu zatiaľ ešte nekonala. Preto nám veľmi záleží na Vašej podpore a účasti, kde sa ako bratia a sestry z rôznych končín nášho seniorátu môžeme stretnúť a vytvoriť jednu veľkú Božiu rodinu, nakoľko v programe si naozaj každý bude môcť nájsť niečo pre seba.

Tešíme sa na Vás a len pripomíname, že ofera po službách Božích bude určená na čiastočné pokrytie výdavkov, ktoré sú spojené s organizovaním takéhoto podujatia.

Veríme, že naše pozvanie prijmete a spolu budeme môcť prežiť pekný, hodnotný, užitočný a požehnaný čas.