Detský denný biblický tábor

V dňoch 23.7-26.7.2019 sa v Koceľovciach konal prvý detský denný biblický tábor pre deti z CZ Koceľovce a CZ Štítnik. Téma tábora bola Autoškola. Zorganizovať tábor bola myšlienka mladých ľudí z CZ Bardejova odkiaľ pochádza terajšia domáca sestra kaplánka Emília Velebírová a sestra farárka zo Štítnika Jana Ilčisková. A tak deväť ochotných mladých ľudí prišlo poslúžiť na Gemer svojimi darmi, ktoré s láskou odovzdávajú ďalej.

Dvadsiati traja účastníci a jedenásti vedúci prežili krásne nezabudnuteľné chvíle pri Božom slove, piesňach, modlitbách, hrách, tvorivých dielňach a pri mnohých iných aktivitách. Pán Boh nám požehnal krásne počasie, ktoré sme každý deň využili pri veľkej hre, jazde na koni i pri záverečných pretekoch na drevených kárach. Každý deň doobeda sa deti učili v našej autoškole ako majú správne riadiť svoj život a kto je najdôležitejším inštruktorom – Pán Boh. Popoludnie zas trávili rôznymi hrami, spoločnými i individuálnymi aktivitami.

Posledné piatkové záverečné chvíle sme slávnostne ukončili spolu s policajtmi zo Štítnika a Rožňavy, ktorí prijali naše pozvanie a tak, ako to už v poriadnej autoškole chodí, na záver odovzdali žiakom autoškoly „vodičské preukazy“. Prezentovali nám svoju prácu, ale zároveň aj poučili ako sa máme správať na ceste či už ako chodci alebo cyklisti. Ukázali rôzne predmety, ktoré pri sebe nosia a sú súčasťou ich uniformy alebo pri ich práci, ktorú vykonávajú. Deti si mohli sadnúť do policajných vozidiel a vyskúšať si, aké to je, keď sa napr. zapnú policajné húkačky.

Počas tábora nás prišlo pozdraviť aj predsedníctvo GES, ktoré nás potešilo svojou návštevou a záujmom. Teta kuchárka Vierka sa príkladne starala o hladné bruchá 34 hladošov, ktorej aj touto cestou patrí veľké ďakujeme. Jej šikovné ruky a ochotné srdce urobili veľkú službu, ktorú si vážime.

Výborná spolupráca pri celkovom organizovaní tábora bola aj s miestnou samosprávou obce. Týmto ďakujeme pánovi starostovi obce Koceľovce Petrovi Vojtkovi za jeho ústretovosť a prenajatie sály Kultúrneho domu.

Ďakujeme aj manželom Velebírovcom spolu s tímom mladých, ktorí ochotne prišli a poslúžili medzi nami. Pán Boh cez nich konal svoje dielo a vyprosujeme pre nich hojnosť Božieho požehnania. Je vzácne, že ľudia, ktorí vedia o svojich daroch, ich s láskou prídu šíriť ďalej, aj tu k nám na Gemer. Lebo aj pri tejto milej akcii sa naplnili apoštolove slová: Láska Kristova spája nás.

Mgr. Emília Velebírová – zborová kaplánka CZ Koceľovce