Detský tábor v Jelšave bol o učeníkoch Pána Ježiša

Cirkevný  zbor Evanjelickej  cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Jelšava a Komunitné centrum Jelšava spoločne usporiadali počas prázdnin denný letný tábor pre deti pod názvom: Učeníci Pána Ježiša.

Zažili sme spolu dobrodružnú výpravu  z Galilei do Jeruzalema a aj do posledných končín zeme. Prešli sme spolu jednotlivé kapitoly zo života Pána Ježiša a Jeho učeníkov z pracovných listov, tie boli rovnako  ponúknuté pohybovým prejavom  prezentovaných biblických príbehov na flipchartovej tabuli. Nechýbal elektronický biblický kvíz. Ten pútavo preskúmal  biblické vedomosti účastníkov tábora a skutočných učeníkov Pána Ježiša. Vyučovanie striedali  modlitby a spievanie nábožných piesní z detského a mládežníckeho spevníka ako sa na skutočných učeníkov patrí.

Potom sme sa už mohli vydať na cestu. Našou prvou zastávkou bol samozrejme chrám Boží. Na farskom dvore sme sa rozdelili do skupín. Tak sme mohli vchádzať do chrámu k jednotlivým stanovištiam, aby  sme pri jednotlivých métach mohli odpovedať na otázky hľadačov skutočného pokladu. V popoludňajších hodinách sme sa presunuli na detské ihrisko, kde pokračovali súťaže. Súťažilo sa vytrvalo a odhodlane. Každá skupina mala svoje úlohy a tie musela plniť. Touto cestou ďakujem všetkým ochotným pracovníkom  Komunitného centra v Jelšave.

Mgr. Ivan Bojna, námestný farár v CZ Jelšava