Dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Milí priatelia, dovoľujeme si vás pozvať na podujatie: Dištriktuálny deň VD ECAV 2019, dňa 14. júla 2019, v športovej hale Aréna Poprad. Bohoslužobné zhromaždenie začína o 9.30 hod.

Hlavnou témou podujatia “Skrytý poklad“ chceme poukázať na neustálu aktuálnosť hodnôt ukrytých v Knihe kníh – Biblii. Popoludní je pre účastníkov pripravený Muzikál „Legenda o zakliatom meste“. Ide o metaforický príbeh kráľovstva, ktoré zavrhlo prastarú Knihu kníh a rúti sa do záhuby. Muzikál chce byť paralelou na relativizovanie hodnôt v dnešnej spoločnosti, chce však priniesť aj nádej a istotu o tom, že Ten, ktorého srdce bije v stránkach Knihy, stráži hradby mesta a záleží Mu na jeho obyvateľoch.

Hudobno-tanečno-divadelné predstavenie plné chytľavých piesní a humoru, ale aj vzácneho a hlbokého duchovného posolstva je určené celým rodinám, deťom, mládeži, dospelým, ale i starším divákom. Začiatok: 14.00 hod.

Služby Božie budú odvysielané aj v priamom prenose RTVS.