Duchovní GES začali nový rok 2019 januárovou SPK

Dňa 8.1.2019 sme sa ako duchovní Gemerského seniorátu stretli na prvej Seniorálnej pastorálnej konferencii v novom roku 2019. Tentokrát naše cesty viedli do CZ Roštár do priestorov kultúrneho domu. Úvodným biblickým zamyslením nám poslúžila sestra kaplánka Mgr. Emília Velebírová. Po ňom nasledovala prednáška. Ňou nám poslúžil náš pozvaný hosť plk. ThDr. Marián Bodolló, generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Vo svojej prednáške nám zaujímavým spôsobom predstavil prácu a pôsobenie EPS. Rovnako tak sa s nami podelil o svoje osobné zážitky v tejto službe. Informoval o tzv. pochode hrdinov SNP, ktorý bude tohto roku v mesiaci máj pokračovať aj územím Gemerského seniorátu a zároveň nás povzbudil k účasti na ňom. Po informáciách br. seniora a predbežnej príprave Vnútormisijných podujatí na rok 2019 v GES sa naše rokovanie skončilo. Ďakujeme týmto CZ Roštár za prijatie a pohostenie.

RG