Duchovným GES bola pred Vianocami prislúžená Večera Pánova

V utorok 10.12.2019 sa duchovní Gemerského seniorátu stretli na poslednej tohoročnej decembrovej Seniorálnej pastorálnej konferencii na pôde Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Gemerská Poloma.  Na úvod sa všetkým prítomným prihovoril a privítal ich zástupca zb. dozorcu br. Ján Očkaik. Tak ako je v senioráte zvykom, duchovným bola v miestnom Božom chráme pred Vianočnými sviatkami prislúžená sviatosť Večere Pánovej so spoveďou. Duchovným GES ju prislúžil domáci zborový br. farár Mgr. Daniel Gdovin. Príjemným obohatením chrámového spoločenstva bolo vystúpenie domáceho spevokolu pod vedením Mgr. Ľubice Gdovinovej, ev.a.v. kaplánky ako aj brilantné prevedenie liturgie Večere Pánovej v staršej úprave v podaní domáceho br. zborového farára. Po ukončení chrámového spoločenstva sa duchovní premiestnili do priestorov Obecného úradu v Gemerskej Polome, kde sa prítomnným prihovorila pani starostka Mgr. Lillian Bronďošová. Nasledovali informácie br. predsedu SPK, br. seniora GES ako aj ses. predsedníčky VMV. Po spoločnom obede si všetci popriali požehnaný čas v službe počas sviatkov Vianoc a rozišli sa za povinnosťami do svojich cirkevných zborov. Ďakujeme týtmo CZ Gemerská Poloma za prijatie i pohostinnosť.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

Foto : Mgr. Jana Ilčisková

Video : rg