Ekuména v Revúcej

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Revúca a kresťanské cirkvi na území mesta Revúca pozývajú priaznivcov ekumény a veriacich na Ekumenické služby Božie v nedeľu 16.2.2020 do ev.a.v. chrámu Božieho v Revúcej so začiatkom o 15.00 hod.