Evanjelizačný koncert TIMOTHY v Revúcej

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Revúca pozýva všetkých priaznivcov kresťanskej hudby na evanjelizačný koncert skupiny „TIMOTHY“, ktorý sa uskutoční 18. januára 2020 o 18.00 hod. v Kinosále MsDK v Revúcej.

Koncert je spojený s modlitbami za „premenu“ mesta, za zástupcov mesta, inštitúcie, školy a cirkevné zbory, za pracovné príležitosti a potreby všetkých jeho obyvateľov. Organizuje ho hudobná skupina v spolupráci s cirkvami, ktoré pôsobia v meste. Prosíme Vás o modlitebnú podporu tohto misijného programu. Nech je pri ňom oslávený a vyvýšený náš Pán!

Mgr.Ing. Danica Hudecová, zb. farárka v Revúcej