Februárová seniorálna pastorálna konferencia duchovných v GES

Dňa 12.2.2019 sa duchovní Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku zišli na svojej druhej schôdzi v roku 2019. Tentokrát to bolo na pôde CZ Rožňavské Bystré. Po privítaní starostkou obce Rožňavské Bystré pani Želmírou Gonosovou nasledovalo biblické zamyslenie, ktoré si pre nás pripravil Mgr. Martin Kováč, PhD., kňaz Starokatolíckej cirkvi v ČR pôsobiaci v Bratislave. Po tomto zamyslení nasledovala samotná prednáška nášho hosťa na tému : „Kto sú starokatolíci?“ – v ktorej nám náš hosť pútavým spôsobom odprezentoval jednak dejiny a vierouku ako aj súčasnosť „starokatolíkov“ na Slovensku a vo svete. Ďakujeme týmto nášmu hosťovi, že si na nás vo svojej pracovnej vyťaženosti našiel čas a objasnil nám nové informácie, ktoré väčšina z nás nepoznala. Ďakujeme rovnako tak CZ ECAV na Slovensku Rožňavské Bystré za prijatie,  organizáciu SPK a občerstvenie.

RG

foto : Rado Gdovin, senior GES