Februárová SPK so „semákmi“

Druhá tohoročná Seniorálna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu sa uskutočnila v utorok 11.2.2020 v priestoroch Obecného úradu v Dlhej Vsi. Po úvodnom biblickom zamyslení, ktoré si pre nás pripravil br. administrátor CZ Mgr. Viliam Solárik, sme už odovzdali slovo Mgr. Jozefovi Šimekovi, predsedovi SEMu (Spoločenstvo evanjelickej mládeže) a jeho kolegyni Mgr. Janke Lukáčovej, tajomníčke SEMu. Obidvaja nám formou prezentácie predstavili možné spôsoby spolupráce so SEMom a pomoci od SEMu, ktorú môžeme či ako cirkevné zbory, ale tiež ako Gemerský seniorát využiť, čo duchovní v GES pozitívne ocenili. Spolupráca so SEMom sa nám v senioráte osvedčila už aj v minulosti pri organizovaní konfivíkendovky a tiež pri realizovaní Dňa Gemerského seniorátu. Veríme, že i dnešná návšteva SEMákov medzi nami utužila naše dobré doterajšie vzájomné vzťahy a povzbudila viacerých k ešte aktívnejše práci s mladými v cirkevných zboroch GES. Teší nás, že sa vzájomne vnímame ako spolupracovníci v ECAV, ktorí sú na tej istej lodi, a preto musia ťahať za jeden koniec. Ďakujeme týmto CZ Dlhá Ves za prijatie ako aj za poskytnuté občerstvenie.

Rado Gdovin, senior GES

Foto : Jana Ilčisková, Rado Gdovin