Gabriel Bakoš – mecén umenia a patrón viery

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Štítnik si Vás dovoľuje pozvať na hudobný večer s názvom „Gabriel Bakoš – mecén umenia a patrón viery“ pri príležitosti 380. výročia donácie renesančnej organovej skrine, ktorý sa uskutoční v sobotu 21.9.2019 v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Štítniku so začiatkom o 18.00 hod. Ďalšie podrobnosti na plagáte. Organizátori sa tešia na Vašu účasť.