Homília k Novému roku 2024

Nový rok – 1.1.2024

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista! Amen.

HESLO ROKA 2024: 1 Korintským 16,14

14 Všetko nech sa medzi vami deje v láske!

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Každý rok, do ktorého vstupujeme, je pre nás akoby novou výzvou, novým začiatkom, novou možnosťou i príležitosťou súčasne. Myslím, že ani Nový rok 2024 nebude v tomto smere výnimkou. Ako chcem tento rok žiť? Budem čestný, spravodlivý a férový? Alebo budem klamať a podvádzať? Čomu sa chcem tento rok venovať? Aké budú moje priority? Pre čo sa chcem angažovať? Budem myslieť len na dostatočné materiálne zabezpečenie alebo chcem začať viac myslieť aj na svoju dušu, na svoj vzťah s Pánom Bohom, na svoje vzťahy s druhými ľuďmi? Chcem byť nápomocný iným ľuďom alebo budem i naďalej myslieť predovšetkým sám na seba a na svoje dobro? Chcem odpúšťať alebo sa budem i naďalej hnevať? Chcem ostatným naslúchať alebo chcem len to, aby ostatní počúvali mňa? Chcem milovať alebo nenávidieť?

Áno, drahí priatelia! To všetko sú veľmi priame, jasné a jednoznačné otázky, ktorým nemožno nerozumieť, ktoré nemožno nechápať. Tak ako každý jeden ďalší a nový deň nášho života stojíme pred rozhodnutím, ako chcem prežiť dnešný deň, tak dnes, na samotnom začiatku nového roka stojíme pred rozhodnutím: ako chcem prežiť celý rok, ktorý sa predo mnou otvára? Je totiž viacero možností, ktoré sa nám núkajú. Je vskutku viacero ciest, po ktorých môžeme kráčať. Je len na nás, čo si vyberieme, čo si zvolíme, ktorou cestou sa vyberieme.

Heslo na rok 2024 nás prostredníctvom slov apoštola Pavla, ktoré adresoval veriacim kresťanom v gréckom meste Korint povzbudzuje i motivuje k tomu, aby sme sa v roku 2024 vybrali cestou lásky. Inak povedané: len sa majme úprimne radi a nič viac riešiť netreba! Poďme cestou lásky, a môžeme si byť istí, že toto bude tá najlepšia cesta! Tak pre naše životy, ako aj pre naše cirkevné spoločenstvá a rovnako tak pre celú našu spoločnosť. Nikto nič lepšie totiž doteraz nevymyslel. A pokiaľ to vo svete dnes vyzerá tak ako vyzerá, pokiaľ je na svete a medzi ľuďmi toľko zloby, neochoty k zmiereniu a odpusteniu … pokiaľ je na svete toľko vraždenia, krutosti, nespravodlivosti či ľahostajnosti, potom je to vždy a stále dookola len z jedného titulu: a tým je – nedostatok lásky. Nakoniec celý tento svet bude súdený v podstate len z jedného hriechu. A tým bude nedostatok lásky. Tak lásky človeka k Bohu ako aj lásky človeka k druhému človeku.

V tomto smere nám heslo pre Nový rok 2024 nemôže znieť a pripadať len ako nejaké lacné, romantické klišé, ale skôr ako kľúč na riešenie, odstránenie a prekonanie všetkých svetových, spoločenských, cirkevných a medziľudských problémov: 14 Všetko nech sa medzi vami deje v láske! Nie náhodou, keď apoštol Pavol vo svojom 1. liste do Korintu pojednáva o troch kresťanských cnostiach – o viere, nádeji a láske – nezabúda  hneď vzápätí dodať, že najväčšia z nich je práve láska. Áno, priatelia! Láska je kľúčom. Láska je riešením, cestou, východiskom i cieľom.

Je pravda, priatelia, že o láske sa toho dnes dosť nahovorí alebo ešte viac naspieva v piesňach. Vidíme ju na televíznych obrazovkách. No neraz, či už v spomínaných piesňach, filmoch alebo v tzv. „love storkách“ sa jedná len ako akúsi pseudo lásku. Len o akúsi snahu dokázať, že láska je presne to, o čom hovorí tá konkrétna kniha, ktorú čítame. Láska musí byť presne to, čo ospevuje pieseň, ktorú akurát počúvame. Láska zrejme musí byť presne to,  čo sa nám zobrazuje vo filme, ktorý akurát pozeráme. Láska, o ktorej píše apoštol Pavol má svoje grécke pomenovanie ako „agapé“. Je to láska, ktorá je schopná priniesť pre druhého človeka obeť. Láska, ktorá vie odpustiť. Láska, ktorá sa dokáže znížiť. Je otvorená pre zmierenie, pochopenie a toleranciu. Láska, ktorá pri tom druhom človeku stojí … presne tak ako to napokon poznáme aj zo sobášneho sľubu, ktorý v našich chrámoch zaznieva z úst snúbencov pri sobášnom akte: v dobrom i v zlom, v šťastí i nešťastí, v zdraví i v chorobe.

Drahí priatelia, čo sa lásky týka, chcem povedať jedno. Nie vždy je jednoduché pre človeka takto milovať toho druhého. Či chceme alebo nie, pravda je taká, že v každom jednom  z nás je skrytý aj kus sebectva. Každý z nás rád myslí aj na seba a nie hneď len na tých druhých. Každý z nás chce dobré najprv pre seba a až potom pre tých druhých. A preto sa nám dnes všetkým, stojacim na prahu Nového roka 2024 chce povedať: Učme sa vzájomnej láske od Pána Ježiša! On všetko, čo robil, konal v láske, z lásky a s láskou. Bola to v prvom rade láska k svojmu nebeskému Otcovi a následne láska k ľuďom, medzi ktorých vstúpil, medzi ktorými žil, pôsobil, zomrel i z mŕtvych vstal. Učme sa preto prinášať obete v mene lásky, tak ako aj Syn Boží! Druhého človeka majme i počas roka 2024 vo väčšej úcte než samého seba! Hľadajme najprv dobro toho druhého a až potom svoje vlastné! A keď toto budeme robiť, potom môžeme dúfať v pokojný, dobrý a požehnaný rok.

Milí priatelia, je teda fakt, že dnes sa toho o láske veľa nahovorí i naspieva. Žiaľ, pravda je taká, že v narušenej spoločnosti, v ktorej žijeme, sa z lásky stal neraz už len akýsi hmlistý, zmiešaný pojem bez konkrétnemu významu, či obsahu. Mnoho ľudí ani dnes jasne nechápe, čo láska je. S týmto nemáme problém iba my dnes. Podobne na tom zrejme boli aj obyvatelia gréckeho mesta Korint, ktorým apoštol Pavol adresoval svoje slová.

Čo teda o láske píše Kristov apoštol? Predovšetkým píše, že láska je najväčšou zo všetkých vlastností človeka. Láska sa prejavuje okrem iného nesebeckou službou druhému človeku. Preukazuje sa záujmom a starostlivosťou. Keďže dnes sa o láske hovorí veľakrát iba ako príjemnom vnútornom pocite, čo je však skôr zaľúbenosť, a nie pravá láska, dovoľuje si apoštol Pavol napísať ako to s láskou skutočne je. Je pritom zaujímavé, že nám nepodáva nejakú sociologickú, či psychologickú definíciu lásky. Pavol ani tak nepíše, čo láska je, ale skôr píše, čo láska robí. To znamená : lásku vníma nie ako pocit, ale ako skutok. Je to skutok, nie abstraktná myšlienka! Je trpezlivá s ľuďmi a milostivo štedrá. Na druhej strane nikdy nezávidí, nevystatuje sa. Nie je domýšľavá ani panovačná. Nepresadzuje silou mocou svoju vôľu. Nenechá sa „vytočiť“ a vyprovokovať osobnou urážkou. Nikdy sa neraduje, keď sa druhému človeku deje niečo zlé, či nespravodlivé. Láske vždy ide o pravdu a férovosť. Láska dokáže vydržať aj to, čomu sa ostatní vzpierajú.

Bratia a sestry, človek keď toto počúva, uvedomuje si, že to vôbec nie je jednoduché takto milovať, takto preukazovať lásku. Áno, ak by sme boli odkázaní len na svoje vlastné sily, či vôľu, asi by sme tu toho veľa nezmohli. Náš  Spasiteľ a Pán – Ježiš Kristus, v ktorého veríme, ktorému dôverujeme, nám však zanechal krásne zasľúbenie : Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Ak je On Láska, ktorá sa prejavila voči nám ľuďom v plnosti, potom pri nás On ostáva aj so svojou láskou. Z nej smieme deň čo deň čerpať, aby tak ako Boh nás, nehodných, deň čo deň nezištne miluje, sme takto nezištne dokázali milovať aj my druhých ľudí a pristupovať k nim s láskou. Aby sme ich dokázali prijímať takých, akí sú. Vedeli im odpúšťať, vedeli im podať pomocnú ruku, ale aj ruku zmierenia. Dokázali im prejavovať súcit i milosrdenstvo.

14 Všetko nech sa medzi vami deje v láske! Drahí priatelia! Mám za to, že pokiaľ sa tieto slová stanú našim mottom, našim krédom, našim motorom pre rok 2024, sme na dobrej a správnej ceste. Vyvolili sme si ten najlepší program pre život, aký sme si vyvoliť mohli. V jeho napĺňaní a presadzovaní nech nám pomáha sám náš Otec nebeský skrze nášho Pána Ježiša Krista v moci Ducha Svätého. Amen.

Mgr. Rado Gdovin, zb. farár v Dobšinej – senior GES