Inštalácia zborovej farárky v Štítniku

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Štítnik si Vás dovoľuje srdečne pozvať na slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Jany Ilčiskovej, ktorá sa uskutoční 18. mája 2019 o 10.00 hod. v Evanjelickom e.v. chráme Božom v Štítniku. Inštaluje: Mgr. Rado Gdovin, senior Gemerského seniorátu. Slávnostný kazateľ: Mgr. Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku.