Jedna vedľa druhej …

Dňa 1.5.2022 (nedeľa) sa v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Chyžnom konalo Seniorátne stretnutie žien Gemerského seniorátu pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek. Všetkých prítomných privítala, celé stretnutie moderovala a hrou na organe poslúžila domáca zborová sestra farárka Mgr. Emília Völgyiová. Na začiatku podujatia sa všetkým prítomným predstavila Bc. Mária Laliková z CZ Slavošovce, ktorá bola na poslednom výročnom konvente GES zvolená za koordinátorku s prácou so ženami v rámci Spoločenstva evanjelických žien. Následna sestra farárka Mgr. Martina Gdovinová v interview „vyspovedala“ sestru Mgr. Zuzanu Vaľovskú, ktorá prítomným účastníkom poslúžila prednáškou na tému: Jedna vedľa druhej. V nej poukázala na významné ženské postavy na stránkach Písma svätého, na ich priateľstvá i na to, ako pri sebe jedna pri druhej dokázali stáť, keď to najviac potrebovali. Okrem toho poukázala na to, aké dôležité je vedieť čítať Písmo sväté „ženskými očami“. Milým prekvapením na tomto podujatí bola návšteva sestry predsedníčky Spoločenstva evanjelických žien Mgr. Evy Oslíkovej, PhD., ktorá prítomných pozdravila a v rýchlom prelete poukázala na doterajšiu činnosť a pôsobenie tohto spoločenstva v rámci ECAV na Slovensku. V záverečnej časti sa sestra konseniorka GES Mgr. Karmen Želinská poďakovala doterajšej koordinátorke pre prácu so ženami v GES, sestre Ing. Mgr. Danici Hudecovej, zborovej farárke v CZ Revúca, ktorá túto pozíciu zastávala od roku 2003 a odovzdala jej malú pozornosť. Po záverečnej modlitbe, požehnaní a zaspievaní piesne sa všetci prítomní premiestnili do priestorov miestneho Kultúrneho domu, kde už na všetkých účastníkov čakalo občerstvenie. Vnútromisijný výbor GES ako aj predsedníctvo GES týmto ďakujú CZ Chyžné za prípravu i organizáciu tohto podujatia.

-rg-

Foto: Mgr. Rado Gdovin; Mgr. Martina Gdovinová