Jedna vedľa druhej

Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Chyžné si vás dovoľujú pozvať na Seniorátne stretnutie žien, ktoré sa uskutoční 1. mája 2022 v  Kultúrnom dome v Chyžnom so začiatkom o 15.00 hod. Prednáškou poslúži Mgr. Zuzana Vaľovská. Tešíme sa na vás.