Júnová SPK aj s biskupskou účasťou

V utorok (18. júna 2024) sa na pôde CZ Chyžné, filiálka Revúcka Lehota, uskutočnila júnová, predprázdninová Seniorátna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu. Na samotnom začiatku všetkých prítomných privítala pani starostka obce Revúcka Lehota – Lucia Benediktyová, nakoľko naše stretnutie sa odohrávalo v priestoroch Kultúrneho domu. Úvodným biblickým zamyslením poslúžila domáca sestra zborová farárka a konseniorka GES – Mgr. Emília Völgyiová. Júnová SPK však bola špeciálna, nakoľko medzi nás zavítal dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku – Mgr. Peter Mihoč. Ten sa prítomným prihovoril úvahou o stave v cirkvi, ale aj o tom, že kvalita cirkvi ako takej do veľkej miery závisí od kvality vzťahov a kvality viery medzi veriacimi. Nasledovala diskusia, do ktorej sa zapojili viacerí duchovní a v ktorej sa otvorili aj viaceré aktuálne témy, s ktorými sa v senioráte boríme (reštrukturalizácia, zlučovanie zborov, uprázdnené miesto seniora GES a dozorcu GES).  Po ukončení diskusie a spoločnom obede sme sa všetci odobrali za povinnosťami do svojich cirkevných zborov. Ďakujeme obci Revúcka Lehota za poskytnutie priestorov a Cirkevnému zboru za pohostenie.

-rg-

Foto: Mgr. Peter Hlavatý a Mgr. Rado Gdovin