Júnová SPK plná relaxu a pohody

V pondelok (20.6.2022) sa konala júnová Seniorátna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu. Tentokrát sme sa stretli mimo abecedného poradia, ktorým sa riadime pri určovaní miesta konania SPK. V Gemerskej Polome sme sa stretli najmä preto, nakoľko sme chceli spoločne osláviť okúhle životné jubileum našej kolegyne, miestnej zborovej farárky, Mgr. Jany Kendžurovej. Tá nám v úvode v polomskom Božom chráme poslúžila duchovným zamyslením. Potom sme sa odobrali do altánku vo farskej záhrade, kde sme v družnom spoločenstve našej jubilantke najprv zablahoželali, podalo sa niekoľko organizačných informácií a následne sme spievali, grilovali a kto chcel, mal možnosť si aj zašportovať. Ďakujeme týmto Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Gemerská Poloma za milé prijatie a bohaté pohostenie, ktoré pre nás pripravili. Najbližšie, ak dá Pán zdravia a života, sa na SPK stretneme v mesiaci september.

-rg-