Kazateľnica v novom šate

 V evanjelickom kostole a. v. v Ratkovskom Bystrom je miesto kazateľnice už dlhšie uprázdnené. Nachádza sa totiž v reštaurátorskom ateliéri, kde sa jej venujú. Práce na reštaurovaní kazateľnice pre obšírnosť poškodenia boli rozdelené na IV etapy.  Kazateľnica bola totiž veľmi poškodená drevokazným hmyzom, ale aj plynutím času a hrozilo, že sa rozpadne. Šikovný reštaurátorský tím pracovníkov však urobil veľký kus práce a opravy na kazateľnici sa blížia ku svojmu koncu. Aj vďaka dotácii ministerstva kultúry sme mohli tieto záverečné práce vykonať.

Projekt poslednej- IV. etapy niesol pomenovanie: „Reštaurovanie vážne poškodenej kazateľnice z Evanjelického a. v. kostola v Ratkovskom Bystrom – IV. etapa: ukončenie reštaurovania“, Uskutočnený bol dotáciou Ministerstva kultúry SR, pod č. MK-9548/2021-180

 Práca na IV. etape pozostávala z niekoľkých krokov:

Doplnenie poškodených a chýbajúcich častí drevnej hmoty, absentujúce časti drevnej hmoty boli dorezané z lipového dreva. Drobnejšie úbytky drevnej hmoty boli doplnené drevným tmelom

Doplnenie absentujúceho kriedového podkladu zlátenia a polychrómie,   Úbytky podkladov maliarskej vrstvy a zlátenia boli citlivo pretmelené podkladovou kriedovou vrstvou.

Čiastočné doplnenie poškodených a absentujúcich častí zlátenia, výpadky zlátenia a striebrenia boli dopĺňané plátkovým zlatom a striebrom pokladaným na poliment, alebo Instacol vhodnej farby identickej s originálom. Striebrenie bolo povrchovo upravované farebnou lazúrou, ktorá bola preukázaná počas čistenia.

Čiastočná farebná retuš dopĺňaných častí bola realizovaná reverzibilnou metódou akvarelovými, alebo temperovými farbami nápodobivým spôsobom.

Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie šikovnej práci reštaurátorov, ale aj finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, ktoré nám poskytlo finančnú dotáciu na tento projekt. V neposlednom rade ďakujeme aj Pánu Bohu za to, že sa toto obšírne dielo mohlo vykonať.

Mgr. Vladimír Vančík, zborový farár, CZ Ratkovské Bystré