Letný tábor pre deti z Kamenian o Mojžišovi

Cirkevný zbor Evanjelickej  cirkvi augsburského vyznania  na Slovensku Kameňany spolu s rodičmi detí a členmi cirkevného zboru usporiadal detský a mládežnícky prázdninový tábor. Uskutočnil sa 9. – 11. augusta 2022 na chate Mestských lesov Jelšava – Hájenka Hrádok podporený  Fondom  na podporu národnostných menšín / kult minor / a Občianskym združením „Rómsky sen“ pod vedením Mateja Rusa a Mgr. Martiny Rusovej. Biblickou témou tábora bol: Mojžiš – vyvolený  osloboditeľ. Deti sa dozvedeli o tom ako Boží vyvolený ľud žil pod vládou Egyptského faraóna. Nebolo to vždy tak. Bol čas, kedy sa Izraelcom vodilo dobre. Jozefa Pán Boh použil na záchranu Izraelského Božieho ľudu v čase hladomoru. Všetci Jozefovi potomkovia sa usadili v Egypte. Boh požehnal svoj  ľud mnohými potomkami. Na trón však  nastúpil iný panovník, ktorý nič nevedel o Jozefovi, preto sa stali otrokmi v tejto krajine. Pán  Boh si vyvolil Mojžiša, aby ich vyslobodil z egyptského otroctva.
Pán Boh  posilnil Mojžiša, aby Boží  ľud vyviedol do zasľúbenej zeme. Ďakujeme  Pánu Bohu, že deti mohli počuť Božie slovo  a v modlitbách a piesňach osláviť Jeho meno aj na tomto mieste. Božie slovo sprevádzali vychádzky do prírody po náučných
chodníkoch, športové aktivity a súťaže v skupinách boli odmenené vecnými cenami. Biblický príbeh sme si sprítomnili detským divadielkom. Nechýbalo ani kúpanie v bazéne, či nočná vatra. Prázdninový tábor bol obohatením pre všetky deti, odchádzali domov s radostnými zážitkami a Božím požehnaním.

Mgr. Ivan Bojna, námestný farár v CZ Jelšava – administrátor CZ Kameňany