Májová SPK duchovných GES v Prihradzanoch

Dňa 7. mája 2019 sa v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Šivetice, a to konkrétne vo filiálke Prihradzany, konala pravidelná SPK bratov a sestier duchovných Gemerského seniorátu. Na úvod stretnutia nás v chráme Božom privítal brat administrátor CZ Mgr. Ivan Bojna a zároveň poslúžil slovom Božím a jeho výkladom. Po úvodnej pobožnosti sme sa presunuli na rokovanie do miestnosti Obecného úradu, kde bolo pripravené i pohostenie. Na toto stretnutie sme si pozvali vzácneho hosťa, pána Ing. Slavomíra Gála, ktorý je zástupca riaditeľa zariadenia ReSocia, n.o. a poslúžil nám pútavou prednáškou na tému „Resocializácia osôb po závislostiach“. Táto prednáška bola zaujímavá v tom, že bola založená na praktických a osobných skúsenostiach pána Ing. Slavomíra Gála s možnosťou, kedykoľvek vstúpiť do diskusie s otázkou alebo rôznymi postrehmi. Bola to, ak sa dá to tak nazvať, taká interaktívna prednáška, čoho dôkazom je aj to, že dve hodiny zbehli ako pár minút a stále ešte bolo o čom rozprávať a čo počúvať. Ešte raz vyslovujeme poďakovanie pánovi Ing. Slavomírovi Gálovi. Po prednáške zazneli informácie brata seniora Mgr. Radovana Gdovina. Medzi viacerými bola i pozvánka na seniorálne stretnutie žien Gemerského seniorátu, ktoré sa bude konať 19.5.2019 v CZ ECAV Dobšiná, na ktoré pozval všetkých, tak sestry ako i bratov. Zazneli aj informácie z VZ ZED, ktoré sa konalo 6.5.2019 v kúpeľoch Lúčky. Pracovná časť bola ukončená spoločným obedom, o ktorý sa postaral domáci CZ za čo im ešte raz vyjadrujeme poďakovanie.

Dušan Pavel Hrivnak, predseda SPK – konsenior GES