Národný týždeň manželstva v CZ Revúca

V uplynulých mesiacoch sme v našom zbore zorganizovali niekoľko stretnutí mladých rodín s cieľom rozvinúť a udržať Rodinné spoločenstvo ECAV Revúca.

Ako súčasť tejto práce sme sa zapojili do Národného týždňa manželstva (11.-17. 2. 2019), v rámci ktorého sme zorganizovali dve podujatia v našom zborovom dome, prvé v utorok, 12. februára a druhé vo štvrtok, 14. februára.

Napriek tomu, že mnohé z našich zámerov nám prekazila chrípková epidémia, z Božej milosti sme mohli prežiť naplnený čas aj v skromnejšom počte a s alternatívnym programom.

Utorkový večer otvorila s. poddozorkyňa M. Mikušová, ktorá nám predstavila úryvky z kníh Moc manželkiných modlitiebMoc manželových modlitieb od autorky Stormie Omartian, čím nám poskytla náhľad do mužského a ženského duševného prežívania kresťanského manželstva.
Ďalej sa večer sa niesol v znamení skúseností starších zboru, konkrétne manželov Lengových,  ktorých manželstvo pretrváva už vyše 50 rokov. Dozvedeli sme sa, že v zásade najdôležitejšie pre udržanie vzťahu je odpustenie a vzájomná tolerancia. Inšpiráciu a silu k tomu nám môže sprostredkovať Božia láska. Slovo Božie manželov sprevádzalo a povzbudzovalo celým rodinným životom, pričom v pani Lengovej rezonoval príbeh Rút, ktorý obohatil a oslovil v manželstve aj jej potomkov a ďalšie generácie, podobne ako hymna lásky, ktorú spontánne predniesol jej zať na svadbe jej dcéry, čo bol pre pani Lengovú veľmi silný moment a znamenie Božej prítomnosti v ich rodine.

Svedectvami poslúžili aj ostatné prítomné páry, pričom sa rozvinula krátka diskusia vedená vo vážnom aj vtipnom duchu.

Neskôr sme sa hrali hry zamerané na manželskú či partnerskú spoluprácu a komunikáciu, zaspievali si a príjemne si posedeli pri koláčikoch, kávičke a voľných rozhovoroch. Na záver prebehlo losovanie dvoch prekvapení, jeden pár vyhral poukaz na večeru pre dvoch, ktorú nám sponzorsky darovala miestna pizzéria Trio, druhý vylosovaný pár dostal hru Duet, zameranú na prehlbovanie partnerského a manželského vzťahu.

Valentínsky večer otvorila s. farárka svojim zamyslením, pričom podnety čerpala z prednášky manželov Tima a Darcy Kimmelovcov (Žilina 2018, zdroj: Evanjelický východ, 7/2018, str.19).

Ako uviedla, tendenciu likvidovať naše záväzky majú naše vlastné sebecké pohľady, t.j. 3 optiky (podľa Dr. T. Kimmela): 1. JA optika, 2. MILUJEM, AK optika, 3. MOZAIKA.

Biblický model pre manželstvo i rodičovstvo je však optika MILOSTI, to znamená, že aj my sa máme k manželovi/manželke a k deťom správať tak, ako sa Otec Nebeský správa k nám.

Keďže hlavné svedectvo večera nám z dôvodu ochorenia z programu vypadlo, zvyšok večera sme strávili spoločnými hrami, zameranými na vzájomné spoznávanie, a tiež piesňami a diskusiou. Na záver opäť prebehlo losovanie, tentokrát o 3 výhry – dvakrát večera pre dvoch a jedenkrát kartová hra pre páry.

Ďakujem všetkým, ktorí nám poslúžili na stretnutiach svojím slovom aj všetkým zúčastneným, ale najmä Bohu, že sa nám podarilo túto akciu zrealizovať, aj keď v skromnejšom počte. Verím, že sme sa vzájomne povzbudili v budovaní našich vzťahov a rodín, a že Rodinné spoločenstvo pri ECAV Revúca bude v budúcnosti rásť duchovne aj počtom. K tomu nám vyprosujem veľa Božieho Požehnania!

Kika Poliaková